ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ

E-Service ดาวโหลดแบบคำร้องต่างๆ หรือส่งคำร้องต่างๆ

ดาวโหลดแบบคำร้องต่างๆ หรือส่งคำร้องต่างๆ
1. รับสมัครนักเรียน ดาวโหลด ส่งคำร้อง
2. คำร้องขอย้ายเข้านักเรียน ดาวโหลด ส่งคำร้อง
3. คำร้องขอย้ายนักเรียน ดาวโหลด ส่งคำร้อง
4. คำร้องขอลาออก ดาวโหลด ส่งคำร้อง
5. คำร้องขอวุฒิ ปพ.1 ใบแทน ดาวโหลด ส่งคำร้อง
 
 
 
 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :wptschool@hotmail.com
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768