ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

   
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :wptschool@hotmail.com , 73010023@pracharath.ac.th
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768