ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ชั้น ฝ่ายรับผิดชอบ
1 ด.ญ.นภารัตน์ บุตรพันธ์ 5/5 ประธาน
2 ด.ญ.สรปณัช ชูวงษ์วาน 5/3 รองประธาน
3 ด.ญ.หงสรถ มีชัย 5/1 กรรมการ
4 ด.ช.ณัฐวัฒน์ เกตุแก้ว 5/7 กรรมการ
5 ด.ญ.อมลวรรณ สามิภักดิ์ 5/2 กรรมการ
6 ด.ญ.พัชรพร ถาวรประดิษฐ์ 5/4 กรรมการ
7 ด.ช.ธันวา ชัยตูซาร์มา 5/6 กรรมการ
 
 
 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :wptschool@hotmail.com
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768