ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ

นางอุทุมพร ก้อนในเมือง
หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.3/3
นางวรรณี ภุมรา
รองหัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรภาษาไทย
ประจำชั้น ป.3/2
นางปรียานุช กมลสิริภักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.3/1
นางสาวสุนันทา สกุลรักติบูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจำชั้น ป.3/4
นางกรปภา ประภาสังศุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.3/5
นางพิมไข่มุก นวสุธารัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประจำชั้น ป.3/6
นางสาวแสงใจ เจียมวัฒนพงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สอนประจำสายชั้น ป.3
นางสาวสุวีณา ลี้ไพบูลย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สอนประจำสายชั้น ป.3

นางธีรญา พวงสำลี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สอนประจำสายชั้น ป.3
 
 
 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :wptschool@hotmail.com
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768