ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ

นางรตรต นันทพงศภัค
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1
ประจำชั้น อ.1/3

 

 

 

นางสาวหทัยทิพย์ จิตราพิเนตร
ประจำชั้น อ.1/1
นางสาวพรรณศิริ เจนสุขสถิตไพศาล
ประจำชั้น อ.1/2
นางสาววาสนา เปล่งเจริญศิริชัย
ประจำชั้น อ.1/3
นางวันดี สาวเสม
ประจำชั้น อ.1/4

 

 

 

นางสาวเสาวลักษณ์ รวยทอง
ประจำชั้น อ.1/4

 

 

 

นางสาวณิชย์กานต์ มีนาลุ่ม
ประจำชั้น อ.1/5
นางสาวนิโลบล แก้วคนฑา
ประจำชั้น อ.1/5
 
 
 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :wptschool@hotmail.com
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768