ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร) ค่ะ

นางอภิสรา มากศรี
หัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.3/4
นางสาวนันท์นภัสร์ พันธุวงศ์
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.3/1
นางสาวสุรีพร ศรีคช
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.3/1
นางสาววณิชยา ชูใจ
รองหัวหน้าสายชั้น
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.3/2
นางสาวบุญอิ่ม สุขนิ่ม
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.3/3
นางสาวทิพวรรณ  รุ้งทองนิรันดร์
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.3/5
นางสาวสุชาดา สีเหลี่ยม
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.3/2
นางสาวปฏิพัทธ์ ใจดีกาศ
กลุ่มสาระฯ:ทุกกลุ่มสาระ
ประจำชั้น อ.2/4
 
 
 

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์(มหินทรศึกษาคาร)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
โทรศัพท์-โทรสาร 034-254-453
E-mail Address :wptschool@hotmail.com
ดูภาพสวยงามความละเอียดที่ :: 1024 x 768